Главно мени
lofo

почетна

lofo

Медикал

lofo

Естетик

lofo

Аптека

lofo

Веледрогерија

lofo

контакт

затвори

Следете нè:

затвори
затвори

контактирајте нè

Главен пулт

Трудова медицина и систематски прегледи, интерна медицина, кабинет за ОРЛ, офталмологија, дерматовенерологија и ласер кабинет , педијатрија, општа медицина, психијатрија, психологија, неуропедијатрија, лабораторија , хирургија, стома центар и центар за рани

Телефон: 02 3248 454

Спрат бр. 2

Физикална

Физикална медицина и рехабилитација

Телефон: 02 3248 451

Спрат бр. 1

Гинекологија

Телефон: 02 3248 468

Спрат бр. 3

Стоматологија

Заботехничка лабораторија

Телефон: 02 3248 482

Спрат бр. 3

promedika logo
Закажете преглед

пребарај

Третман на каротидната болест

Систематски прегледи

Повеќе

Ласерска епилација

Повеќе

Третман на каротидната болест

Атеросклерозата е во основа на каротидната болест. Всушност, каротидната болест е маркер за системска атеросклероза со висок ризик од настанување на мозочен удар, миокарден инфаркт и смрт од кардиоваскуларни и цереброваскуларни заболувања.

Навременото откривање на каротидната болест, дефинирање на степенот на стенозата и правилната селекција на високо-ризичните пациенти за инвазивен третман, претставуваат главна цел на тимот лекари-кардиолози, невролози, васкуларни хирурзи.

Доплер сонографијата на вратните артерии е основен дијагностички метод. Големината на атероматозната плака, проточните брзини и процентот на стеноза имаат свој одраз врз хемодинамиката и го одредуваат видот на терапевтскиот модалитет.

Стенози до 50% се третираат конзервативно со влијание врз потенцијално модифицирачките фактори на ризик - контрола на крвниот притисок, контрола на маснотиите во крвта, оптимална гликорегулација кај пациентите со дијабет, аспирин. Контролни ултрасонографски прегледи се вршат на 6 месеци до 1 година.

Умерени и асимптоматски стенози (50 – 69%) се третираат конзервативно. Кај овие пациенти се вршат дополнителни иследувања, во правец на откривање на конкомитантна коронарна артериска болест.

При појава на симптоми, мозочен удар, транзиторна исхемична атака (ТИА), се врши оперативно лекување (каротидна ендаректомија) 6 недели по настанот. Во интервентни центри со искусен кадар, се вршат помалку инвазивни ендоваскуларни процедури – имплантирање на стент во каротидната артерија.

Кај високостепени стенози (70-99%) без оглед дали се симптоматски или асимптоматски, пристапот е оперативен.

За разлика од коронарната болест каде и тотална оклузија (100%) подлежи на интервенција, кај каротидните стенози од 100 % тоа не е случај.

Др. сци. мед. Славица Митровска
специјалист по интерна медицина
ПЗУ Промедика Медикал Центар

Препорачуваме

Повеќе

Актуелно

Повеќе

Fb widget

Е-информатор

Внесете e-mail адреса  

 

Советувалиште за стома пациенти