Главно мени
lofo

почетна

lofo

Медикал

lofo

Естетик

lofo

Аптека

lofo

Веледрогерија

lofo

контакт

затвори

Следете нè:

затвори
затвори

контактирајте нè

Главен пулт

Трудова медицина и систематски прегледи, интерна медицина, кабинет за ОРЛ, офталмологија, дерматовенерологија и ласер кабинет , педијатрија, општа медицина, психијатрија, психологија, неуропедијатрија, лабораторија , хирургија, стома центар и центар за рани

Телефон: 02 3248 454

Спрат бр. 2

Физикална

Физикална медицина и рехабилитација

Телефон: 02 3248 451

Спрат бр. 1

Гинекологија

Телефон: 02 3248 468

Спрат бр. 3

Стоматологија

Заботехничка лабораторија

Телефон: 02 3248 482

Спрат бр. 3

promedika logo
Закажете преглед

пребарај

Кардиоваскуларни ризик фактори

Систематски прегледи

Повеќе

Ласерска епилација

Повеќе

Кардиоваскуларни ризик фактори

Кар­ди­о­вас­ку­лар­ни­те за­бо­лу­ва­ња ка­ко што се ко­ро­нар­на ар­те­ри­ска бо­лест и ин­фаркт на ми­о­кар­дот нај­чес­то нас­та­ну­ва­ат по­ра­ди од­ре­де­ни при­чи­ни и фак­то­ри кои при­до­не­су­ва­ат до по­ја­ва или вло­шу­ва­ње на сос­тој­ба­та на на­ве­де­ни­те за­бо­лу­ва­ња. Тие фак­то­ри се од­ре­де­ни сос­тој­би и на­ви­ки кои лу­ѓе­то ги има­ат и ги при­ме­ну­ва­ат.

 

 

Сменете ги менливите ризик фактори за да имате здраво срце (пдф)

Препорачуваме

Повеќе

Актуелно

Повеќе

Fb widget

Е-информатор

Внесете e-mail адреса  

 

Советувалиште за стома пациенти